• De Bloesem Herne

Schoolbrochure

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

  • Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.
  • In het tweede deel wordt ons pedagogisch project toegelicht.
  • In het laatste deel vinden jullie het eigenlijk reglement.
Schoolbrochure