• De Bloesem Herne

Doelstelling

De ouderraad heeft tot doel de school, directie en leerkrachten bij te staan en te ondersteunen in haar optimale werking.

De ouderraad is een dynamische groep van ouders die nog kinderen op school hebben. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken. Kortom, een brug te zijn tussen de ouders en de school.

  • ouders vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid te betrekken bij het schoolgebeuren;
  • opmerkingen en bedenkingen die leven onder de ouders signaliseren en kanaliseren;
  • ouders te informeren d.m.v. infoavonden, informatiebrochures, folder, schoolkrant...;
  • vormende activiteiten te ontplooien (rond thema’s die de kinderen aanbelangen);
  • financiële ondersteuning te bieden d.m.v. het organiseren van allerlei activiteiten om fondsen te verwerven.
De Bloesem - Herne

 

Het bestuur zorgt voor de voorbereiding van de verschillende ouderraden, werkt verschillende voorstellen uit die dienen goedgekeurd te worden door de ouderraad. Tevens is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de financiële controle.

Heb je interesse om bij onze groep aan te sluiten, heb je hieromtrent vragen of heb je zin om zelf een handje toe te steken, aarzel niet en neem gerust contact op met een van onze leden of met het schoolteam.

P.S.
Oudercomité is in feite de oude benaming. Conform de in het schooldecreet voorziene vormen van ouderparticipatie, gaan we vanaf 1 januari 2005 als ouderraad door het leven. De oudervereninging duidt op de v.z.w. (nog in oprichting) die de leden juridisch moet afdekken. In afwachting worden alle activiteiten georganiseerd onder de paraplu van de vzw van de school.

De ouderraad is lid van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.